je edičním orgánem Ústavu etnologie FF UK v Praze. Otiskuje původní, dříve nepublikované vědecké, odborné studie a překlady. Obsahuje recenze publikací a zprávy o konferencích a významných událostech vědeckého charakteru. The Journal of Culture vytváří platformu pro odborníky na národní a mezinárodní úrovni. Těžiště časopisu leží v antropologické, etnologické a kulturně-historické problematice, ale jsou zde publikovány i texty z příbuzných disciplín a studie, které vznikly na pomezí různých vědních oborů. Časopis je recenzovaný a indexovaný v databázi EBSCO.

Časopis je možno zakoupit prostřednictvím elektronického obchodu Knihkupectví Kosmas.